خانه های دولتی به کدام خانوارها می رسد؟

به گزارش مجله دانلود و سرگرمی، از این مهم تر مبلغ آورده نقدی متقاضیان واجدشرایط است که فاکتور تمام شده واحدها، آن را معلوم نموده است. تیراژ ساخت در طرح اقدام ملی مسکن از 400 هزار واحد به 1/ 1 میلیون واحد مسکونی افزایش پیدا نموده است.

خانه های دولتی به کدام خانوارها می رسد؟

فاکتور فروش مسکن ملی حاوی ریز جزئیات مربوط به حداقل و متوسط کل نقدینگی مورد احتیاج برای مالکیت خانه های ساخته شده از سوی دولت توسط خانوارهای واجد شرایط، نشان می دهد کدام خانوارها می توانند به واحدهای جدید برسند. ب

ررسی ها بر پایه ریز جزئیات مربوط به سطح نقدینگی مورد احتیاج برای خانه دار شدن متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی نشان می دهد این طرح به لحاظ شرایط متقاضیان و برای آنکه ثبت نام نماینده ها در فهرست نهایی افراد واجد شرایط برای تملک این واحدها قرار بگیرند عملا دارای یک ظاهر ساده اما در واقع دارای باطن سخت در شروط ورود به طرح برای خانوارهای فاقد مسکن است.

درحالی که از ابتدای مطرح شدن این طرح به عنوان طرح جدید خانه سازی دولت مجموعا چند شرط اصلی به عنوان شروط اولیه برای واجد شرایط شناخته شدن متقاضیان اعلام شد اما شرایط کلی این طرح مبنی بر اینکه کدام متقاضیان یا خانواده ها به واحدهای جدید می رسند در بردارنده یک شرط پنهان نیز هست که در شروط اولیه اعلام شده از سوی متولی طرح اقدام ملی مسکن به صراحت اعلام نشده است.

این شرط پنهان که در واقع باطن سخت و سخت طرح اقدام ملی مسکن برای خانواده های متقاضی محسوب می شود مربوط به فاکتور فروش مسکن ملی و سطح کل نقدینگی است که خانوارها باید طی حدود یک سال برای دریافت این واحدها پرداخت نمایند.

در شرایط اولیه برای ثبت نام در طرح اقدام ملی و دریافت این واحدها سه شرط اصلی ملاک قرار داده شده است مبنی بر اینکه فرد نباید از سال 84 به بعد دارای سابقه مالکیت مسکن بوده باشد؛ همچنین فرم (ج) متقاضی باید سبز باشد یعنی پیش از این از دولت زمین و مسکن دریافت ننموده باشد.

همچنین توانایی پرداخت مبلغ 30 تا 40 میلیون تومان به عنوان آورده اولیه در زمان ثبت نام داشته باشد که این مبلغ در حسابی بانکی به نام فرد متقاضی سپرده گذاری شده و سپس با وام بانکی در نظر گرفته شده به پروژه تزریق می شود. اما این شروط، ظاهر ساده و اولیه طرح اقدام ملی است و برای شناسایی خانوارهایی است که می توانند در ردیف افراد واجد شرایط برای ورود به این طرح قرار بگیرند. اما باطن سخت این طرح مربوط به کل نقدینگی ای است که فرد باید در مدت زمان حدود یک سال علاوه بر آورده اولیه و وام بانکی به پروژه تزریق کند و در صورت عدم توانایی اقتصادی برای تامین کل این آورده نقدی که در حکم فاکتور فروش مسکن ملی است احتمال آنکه پروژه با مشکل تامین اقتصادی روبرو شده، متوقف شود و به سرنوشت بعضی از واحدها و پروژه های مسکن مهر که به دلیل کمبود نقدینگی مورد احتیاج و عدم تزریق به موقع منابع وآورده متقاضی متوقف شد و عملیات تکمیل و تحویل آن با مشکل و تاخیر برخورد کرد، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

در ابتدای معرفی و طرح پروژه مسکن مهر در دولت نهم درسال 86 اعلام شد متقاضیان می توانند با نقدینگی حدود 3 تا 5 میلیون صاحب خانه شوند. در آن موقع ساخت هزار و 500 واحد مسکونی به عنوان ظرفیت اولیه مسکن مهر اعلام شد که بیش از 4 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند. ظرفیت این طرح در ادامه و در سال های بعد به 2 میلیون و 300 واحد مسکونی افزایش یافت.

ثبت نام نمایندگان مسکن مهر با اتکا به آنکه ابتدا دولت اعلام نموده بود می توانند با رقم 3 تا 5 میلیون تومانی صاحب خانه شوند وارد این طرح شدند اما از آنجا که در ادامه ساخت این واحدها و در نتیجه افزایش هزینه های ساخت، رقم آورده نقدی متقاضیان افزایش یافت، بخش قابل توجهی از افراد که نهایت توان آنها برای تامین اقتصادی مسکن رقمی در حدود همان مبلغ اولیه اعلام شده از تامین مابقی آورده مورد احتیاج برای ادامه فرآیند ساخت و ساز و تکمیل واحدها ناتوان شدند و در نتیجه تعداد قابل توجهی از این پروژه ها متوقف شدند.

همین موضوع باعث شد فرایند ساخت واحدها و اتمام پروژه مسکن مهر با تاخیر قابل توجهی همراه شود و این پروژه به دولت های بعدی کشیده شود. کما اینکه با گذشت حدود 13 سال از آغاز پروژه مسکن مهر همچنان پفراینده همه واحدهای این طرح بسته نشده است.

در مسکن مهر نیز مانند مسکن ملی تنها به پرسش اول مبنی بر شرایط اولیه ورود به طرح مسکن سازی دولتی پاسخ داده شده بود اما پرسش دوم که مربوط به سطح توانایی و نقدینگی مورد احتیاج برای تزریق به پروژه در طول دوره ساخت یا نقدینگی مورد احتیاج برای تملک واحدها بود عملا مسکوت باقی مانده و اشاره ای به آن نشده بود.

همین عامل باعث شده بود بسیاری از افراد تنها با تکیه بر برخورداری از شرایط اولیه اعلام شده به طرح ورود نموده اما در نهایت به دلیل عدم توانایی اقتصادی کافی برای پرداخت کل نقدینگی مورد احتیاج نتوانند به واحدها دسترسی پیدا نمایند. نتیجه این موضوع نه تنها به زیان پروژه بلکه به ضرر متقاضیان، دولت و سیستم بانکی تمام شد.

کارشناسان مسکن با آنالیز این موضوع در برنامه متراژ شبکه اینترنتی اکو ایران با اشاره به باطن سخت طرح مسکن مهر و تجربه ای که طی دست کم یک دهه اخیر در مسکن مهر تجربه شد نسبت به پیامدهای تکرار این موضوع در طرح جدید خانه سازی دولتی طرح اقدام ملی مسکن هشدار دادند.

در این برنامه که هم اکنون در سایت شبکه اینترنتی اکو ایران با عنوان 10 ناگفته مسکن ملی در دسترس است، با آنالیز تجربه مسکن مهر، فاکتور فروش مسکن ملی حاوی ریز جزئیات کل نقدینگی مورد احتیاج برای تملک مسکن ملی از سوی خانوارها، در گروه های مختلف اعلام شد.

این فاکتور فروش که در واقع به کل نقدینگی مورد احتیاج برای دسترسی خانوارهای واجد شرایط به مسکن ملی برمی شود و باید طی یک سال به پروژه تزریق شده تا پروژه ها در موعد مقرر به اتمام رسیده و تحویل خانوارها شود تا به امروز به طور شفاف و به صراحت از سوی متولی مسکن اعلام نشده است.

درحالی که پیش از این و از زمان معرفی طرح اقدام ملی مسکن به عنوان طرح خانه سازی جدید دولت ظرفیت این طرح 400 هزار واحد اعلام شده بود اما هم اکنون آمارها نشان می دهد ظرفیت این طرح به ظرفیت اولیه اعلام شده در طرح مسکن مهر رسیده است. ظرفیت اولیه مسکن مهر در سال 86 ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی اعلام شد و هم اکنون نیز تیراژ مسکن ملی به رقم یک میلیون و 100 هزار واحد رسیده است.

درحالی که ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شکل احداث 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده،100 هزار واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر و 200 هزار واحد در شهرهای جدید تعریف شده متولی مسکن با انعقاد قراردادهایی با نهادهای دولتی برخوردار از زمین قابل ساخت وساز (تا به امروز وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ساخت حدود 500 هزار واحد مسکونی دیگر در قالب طرح اقدام ملی را نیز تقبل نموده است. همچنین به تازگی ساخت 200 هزار واحد مسکونی دیگر برای گروه های کم درآمد (دهک های یک تا 3) نیز از سوی متولی بخش مسکن برنامه ریزی شده است. مجموع این واحدها رقمی معادل ساخت یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی است.

این آمار نشان می دهد مسکن ملی با مسکن مهر به لحاظ تیراژ ساخت واحدها کورس گذاشته است. یک علت کورس گذاری مسکن ملی با مسکن مهر به این موضوع برمی شود که بعضی از مقامات دولتی در سطح بالا احتمالا برنامه دارند در این دولت به گونه ای عمل نمایند که ابعاد و مقیاس طرح خانه سازی دولتی با ابعاد و مقیاس طرح خانه سازی دولت قبلی فاصله چندانی نداشته باشد یا حتی بتوانند در این مورد رکورد دولت قبلی را نیز پشت سر بگذارند یا دست کم در همان سطح و مقیاس اقدام به خانه سازی نمایند.

900هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده در قالب ساخت 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید،بافت فرسوده و شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر و همچنین 500 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده برای ساخت با هدف واگذاری به کارمندان فاقد مسکن دستگاه های دولتی برای دهک های 4 تا 7 یعنی افرادی که توانایی تامین آورده نقدی برای ساخت پروژه ها را دارند در نظر گرفته شده است اما 200 هزار واحد مسکونی دیگری که اخیرا از سوی متولی مسکن برنامه ساخت آنها اعلام شده قرار است به افراد فاقد مسکن واقع در دهک های یک تا 3 واگذار شود.

آن طور که اعلام شده است متقاضیان واجد شرایط این واحدها که فهرست آنها در اختیار نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی واقع شده است احتیاجی به پرداخت آورده نقدی چندانی ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 20 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: dnl4all.ir شناسه مطلب: 424

به "خانه های دولتی به کدام خانوارها می رسد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خانه های دولتی به کدام خانوارها می رسد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید