پلتفرم دیجیتالی که تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شد

به گزارش مجله دانلود و سرگرمی، خبرگزاری تسنیم: اسفند 98 کرونا همه را غافلگیر کرد، مخاطرات ادامه آموزش در مدارس به شیوه حضوری، دانش آموزان را خانه نشین کرد، اما اگر دانش در ثریا هم باشد، ایرانیان برای فراگیری آن از چیزی فروگذار نخواهند کرد.

پلتفرم دیجیتالی که تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شد

و اینجا قصه شاد شروع شد؛ شاد با ابتکار عمل همراه اول توسعه یافت و با همراهی ویژه وزارت آموزش و پرورش اجازه نداد حتی یک روز وقفه در نظام تعلیم و تربیت مدرسه ها ایجاد گردد. این اپلیکیشن در ابتدای کار، به عنوان یک پیغام رسان واسطه دانش آموزان و نظام آموزشی کشور شد، تا احتیاج به اطلاع رسانی و ارتباط در سیستم آموزشی کشور را به صورت رایگان و امن رفع نماید.

با همراهی شما رشد کردیم

هرچند در روزهای نخستین شروع به کار شاد، کندی سرعت، عدم امکان ارسال فایل و مدیا، و مسائلی از این دست، گاهی آموزش مجازی را دچار وقفه می کرد ولی با همراهی معلمان و دانش آموزان و کوشش شبانه روزی توسعه دهندگان شاد، این مسائل در مدت زمان کوتاهی رفع شد. و پیش شروع سال تحصیلی 99-1400، توسعه دهندگان شاد، مجموعه ای از امکانات مورد احتیاج نظام آموزشی را برای اضافه کردن به اپلیکیشن هدف قرار دادند.

از نیمه دوم سال 99، شاد توانست با راه اندازی امکان پخش زنده صوتی و تصویری و بهبود زیرساخت شرایط را برای آموزش مجازی بهبود دهد. راه اندازی فضای ابری شخصی، سرویس حضور و غیاب، سرویس نظرسنجی، سرویس مناسبتی، سرویس تکلیف و سرویس کارپوشه از دیگر سرویس هایی بود که برای تسهیل آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته شد.

تغییر معادله پهنای باند به نفع ترافیک داخلی

استفاده از شاد توانسته، معادله پهنای باند کشور را نیز دچار تغییر کند؛ براساس گزارش های رسمی، درهنگام استفاده دانش آموزان و معلمان از شاد، ده درصد از کل ترافیک پهنای باند کشور به این پلتفرم اختصاص می یابد به صورتی که کل ترافیک داخلی کشور از 20درصد به 30 درصد افزایش می یابد. شاد رکورد بیشینه پهنای باند 460 Gb/s و حضور حداکثر 2.6میلیون کاربر همزمان را نیز ثبت نموده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهمن ماه 99 در شرح حجم ترافیک و اندازه استفاده از شاد گفته بود: شاد اولین پیغام رسان ایرانی است که مدل های خارجی خود را پشت سر گذاشته و برآورد می گردد که استفاده آن اکنون از واتس اپ هم در ایران بیشتر شده است.

در همان زمان مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول برای شفاف تر شدن ابعاد ماجرا گفت: توانستیم سرویس دانش آموزی شاد را برای حدود 14.5 میلیون دانش آموز کشور توسعه دهیم که پهنای باند مصرفی آن در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت، از پهنای باند مصرفی واتس اپ در ایران بیشتر شد.

پلتفرمی که بزرگترین اکوسیستم آموزشی کشور شد

شاد بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور و یکی از دستاوردهای ملی است که در مدت زمان کوتاهی از شیوع کرونا طراحی و توسعه یافت تا بتواند راهکاری هوشمندانه برای راهبری امر آموزش و پرورش در دوران قرنطینه ها و خانه نشینی ها باشد.

با توجه به امکان ارائه خدمات آموزشی ارزش افزوده ای که به وسیله مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای شاد درنظرگرفته شده، این پلتفرم عملا از یک پلتفرم دیجیتال، تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شده است.

با اعتماد نظام آموزشی کشور و همراهی دانش آموزان، معلمان و مدیران، امروز شاد به بیش از 26 میلیون نصب رسیده است. براساس تحلیل کاربران احراز هویت شده در شاد، بیش از 13.8 میلیون دانش آموز، 776هزار معلم و 127هزار نفر از مدیران مدارس، این اپلیکیشن را نصب نموده اند.

این اکوسیستم ملی آموزش مجازی، 10 میلیون کاربر فعال روزانه دارد، و تا به امروز در آن بیش از 18 میلیارد فایل و 48 میلیارد پیغام جابجا شده است.

خبرگزاری تسنیم: اسفند 98 کرونا همه را غافلگیر کرد، مخاطرات ادامه آموزش در مدارس به شیوه حضوری، دانش آموزان را خانه نشین کرد، اما اگر دانش در ثریا هم باشد، ایرانیان برای فراگیری آن از چیزی فروگذار نخواهند کرد.

و اینجا قصه شاد شروع شد؛ شاد با ابتکار عمل همراه اول توسعه یافت و با همراهی ویژه وزارت آموزش و پرورش اجازه نداد حتی یک روز وقفه در نظام تعلیم و تربیت مدرسه ها ایجاد گردد. این اپلیکیشن در ابتدای کار، به عنوان یک پیغام رسان واسطه دانش آموزان و نظام آموزشی کشور شد، تا احتیاج به اطلاع رسانی و ارتباط در سیستم آموزشی کشور را به صورت رایگان و امن رفع نماید.

با همراهی شما رشد کردیم

هرچند در روزهای نخستین شروع به کار شاد، کندی سرعت، عدم امکان ارسال فایل و مدیا، و مسائلی از این دست، گاهی آموزش مجازی را دچار وقفه می کرد ولی با همراهی معلمان و دانش آموزان و کوشش شبانه روزی توسعه دهندگان شاد، این مسائل در مدت زمان کوتاهی رفع شد. و پیش شروع سال تحصیلی 99-1400، توسعه دهندگان شاد، مجموعه ای از امکانات مورد احتیاج نظام آموزشی را برای اضافه کردن به اپلیکیشن هدف قرار دادند.

از نیمه دوم سال 99، شاد توانست با راه اندازی امکان پخش زنده صوتی و تصویری و بهبود زیرساخت شرایط را برای آموزش مجازی بهبود دهد. راه اندازی فضای ابری شخصی، سرویس حضور و غیاب، سرویس نظرسنجی، سرویس مناسبتی، سرویس تکلیف و سرویس کارپوشه از دیگر سرویس هایی بود که برای تسهیل آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته شد.

تغییر معادله پهنای باند به نفع ترافیک داخلی

استفاده از شاد توانسته، معادله پهنای باند کشور را نیز دچار تغییر کند؛ براساس گزارش های رسمی، درهنگام استفاده دانش آموزان و معلمان از شاد، ده درصد از کل ترافیک پهنای باند کشور به این پلتفرم اختصاص می یابد به صورتی که کل ترافیک داخلی کشور از 20درصد به 30 درصد افزایش می یابد. شاد رکورد بیشینه پهنای باند 460 Gb/s و حضور حداکثر 2.6میلیون کاربر همزمان را نیز ثبت نموده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهمن ماه 99 در شرح حجم ترافیک و اندازه استفاده از شاد گفته بود: شاد اولین پیغام رسان ایرانی است که مدل های خارجی خود را پشت سر گذاشته و برآورد می گردد که استفاده آن اکنون از واتس اپ هم در ایران بیشتر شده است.

در همان زمان مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول برای شفاف تر شدن ابعاد ماجرا گفت: توانستیم سرویس دانش آموزی شاد را برای حدود 14.5 میلیون دانش آموز کشور توسعه دهیم که پهنای باند مصرفی آن در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت، از پهنای باند مصرفی واتس اپ در ایران بیشتر شد.

پلتفرمی که بزرگترین اکوسیستم آموزشی کشور شد

شاد بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور و یکی از دستاوردهای ملی است که در مدت زمان کوتاهی از شیوع کرونا طراحی و توسعه یافت تا بتواند راهکاری هوشمندانه برای راهبری امر آموزش و پرورش در دوران قرنطینه ها و خانه نشینی ها باشد.

با توجه به امکان ارائه خدمات آموزشی ارزش افزوده ای که به وسیله مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای شاد درنظرگرفته شده، این پلتفرم عملا از یک پلتفرم دیجیتال، تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شده است.

با اعتماد نظام آموزشی کشور و همراهی دانش آموزان، معلمان و مدیران، امروز شاد به بیش از 26 میلیون نصب رسیده است. براساس تحلیل کاربران احراز هویت شده در شاد، بیش از 13.8 میلیون دانش آموز، 776هزار معلم و 127هزار نفر از مدیران مدارس، این اپلیکیشن را نصب نموده اند.

این اکوسیستم ملی آموزش مجازی، 10 میلیون کاربر فعال روزانه دارد، و تا به امروز در آن بیش از 18 میلیارد فایل و 48 میلیارد پیغام جابجا شده است.

منبع: انتخاب
انتشار: 14 دی 1400 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: dnl4all.ir شناسه مطلب: 1339

به "پلتفرم دیجیتالی که تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شد" امتیاز دهید

1 کاربر به "پلتفرم دیجیتالی که تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شد" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پلتفرم دیجیتالی که تبدیل به اکوسیستم آموزش مجازی شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید