ژیمناستیک

درخشش ژیمناست شیرازی در رقابت های دانش آموزان کشور

سعید الهی ژیمناست شیرازی در رقابت های دانش آموزان کشور با کسب دو مدال طلا خوش درخشید.

30 مرداد 1401

واتانابه ژاپنی رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک شد

موریناری واتانابه به عنوان رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک انتخاب شد.

22 بهمن 1398